ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Twoim administratorem danych osobowych jest:

Polak Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000626471, kapitał zakładowy 500 000,00 zł, NIP 6192028516 , REGON 364832856, zwaną w dalszej części spółką Polak

Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • mailowo: biuro@polakmeble.pl
 • telefonicznie: 887 887 921
 • drogą pocztową:

  Polak Meble sp. z o.o. sp.k.

  ul. Bohaterów Września 25

  63-600 Kępno

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

REALIZACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, używamy Twoich danych osobowych, podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia, umożliwienia Ci realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy. Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • e-mail (wymagane)
 • telefon (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)
 • dane dot. płatności.

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

KONTO - Jeśli wyrazisz na to zgodę i założysz Konto, spółka POLAK przetwarza Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie, w celu założenia i korzystania przez Ciebie z Konta sklepu internetowego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko Klienta (wymagane)
 • e-mail (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców) • dane adresowe (opcjonalnie)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)
 • dodatkowe adresy e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • data urodzenia (opcjonalnie)
 • w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie i badanie poziomu satysfakcji klienta [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

MARKETING BEZPOŚREDNI, W TYM PROFILOWANIE

Jeśli dokonujesz zakupów w naszych sklepach, korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz stronę internetową naszego sklepu internetowego, spółka Polak przetwarza Twoje dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez udziału człowieka).

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko Klienta
 • e-mail
 • adresy IP
 • identyfikatory plików cookies

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Możesz ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce i może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Jeśli wyrazisz na to zgodę, spółka Polak przetwarza Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • e-mail
 • telefon (wymagane jest dodanie przynajmniej jednej z powyższych danych: telefon/e-mail)

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie od nas informacji o naszych najnowszych kolekcjach i ofertach w dany sposób (telefonicznie i/lub mailowo).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

OBSŁUGA REKLAMACJI Jeśli złożysz reklamację, spółka Polak przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi procesu reklamacji. Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu reklamacji; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu reklamacji).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 556-576 kodeksu cywilnego]
 • prawnie uzasadniony interes administratora
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

OBSŁUGA ODSTĄPIEŃ OD UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ Jeśli zgłosisz odstąpienie od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym, spółka Polak przetwarza Twoje dane osobowe w celu obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • e-mail (opcjonalnie)
 • telefon (opcjonalnie)
 • nr konta (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci nr konta, uniemożliwia dokonanie płatności poprzez wpłatę na konto Klienta, jeżeli taka płatność przysługuje Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli płatność za zamówienie była dokonana w inny sposób, niż przelewem; niepodanie telefonu/adresu e-mail uniemożliwia tę drogę kontaktu z Klientem na potrzeby procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta]
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości]

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

WYSTAWIANIE FAKTUR Jeśli wymagają tego przepisy podatkowe lub zwrócisz się do spółki Polak o wystawienie faktury spółka Polak przetwarza Twoje dane osobowe na cele wystawienia takiej faktury.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 • imię i nazwisko (wymagane)
 • dane adresowe (wymagane)
 • w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)
 • adres do wysyłki (opcjonalnie)

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie faktury pod inny adres).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości] Jak długo przechowujemy Twoje dane? Twoje dane przechowywać będziemy do 11 lat z uwagi na długość okresów przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c., art. 86 par. 1. ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń, Twoje dane mogą być przetwarzane dłużej - do czasu prawomocnego tego postępowania.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym pracownikom, partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie – operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym dla nas usługi kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, itp.

Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tak by Twoje dane były zawsze bezpieczne i prowadzimy rejestr tych podmiotów.

Jakie masz prawa?

 1. 1. Prawo dostępu do danych - W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klienta lub – jeśli masz Konto Klienta – możesz sprawdzić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
 2. 2. Prawo do poprawiania danych - masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami lub – jeśli masz Konto – możesz poprawić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
 3. 3. Prawo do usunięcia danych - masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Jeżeli cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzane danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez spółkę Polak,
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci.
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.

  W takim przypadku Spółka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych - Masz prawo żądać, żeby spółka Polak ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający spółce Polak sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie danych przez spółkę Polak jest niezgodne z prawem
  • spółka Polak nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.

 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu spółki Polak -masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes spółki Polak (w tym profilowanie). W takim przypadku spółka Polak zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - masz także prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania i/lub badania poziomu satysfakcji klientów. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych -odnośnie danych przetwarzanych przez nas na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz). Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.
 8. Prawo do przenoszenia danych - odnośnie danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych naruszamy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zobacz dlaczego warto u nas kupować

Sprawdź nas